skip to Main Content
  TAKST BEHANDLING HONORAR TIMEPRIS
      1   Konsultasjon/undersøkelse 770  
4   Enkel etterkontroll 490  
5   Omfattende kontroll 620  
6   Lokal bedøvelse, injeksjonsanestesi inkl. overflateanestesi 190-250  
7   Tillegg for premedikasjon per os 650  
101 Forebyggende behandling/opplæring til egenomsorg 900 2500
    Tannrens/profylakse ved tannlege.   2500
    Enkel rens ved recall 325  
201 Tannfarget fylling, 1 flate 820-1060  
202 Tannfarget fylling, 2 flater 1360-1530  
203 Tannfarget fylling, 3 flater eller flere 1710-1900 2500
204 Midlertidig fylling 800 200
205 Fylling, 4 flater eller mer 2300  
206 Direkte stift oppbygging 1400  
207 Non-operativ behandling av kariessykdom 350  
210-212 Rotfylling 1 kanal (avhenger av antall seanser) 4300-4800  
211 Rotfylling 2 kanaler (avhengig av antall seanser) 4900-5500  
212 Rotfylling 3 til 4 kanaler (avhenger av antall seanser) 6300-7200  
    Tillegg for særlig arbeidskrevende/kompliserte tilfeller   2500
301-303 Innlegg i metall/porselen 7300  
304 Helkrone 7300  
305 Etsebro 7950  
306 Støpt konus/rotkanalstift 3800  
307 Mellom/ekstensjonsledd ved broarbeid 6100  
308 Implantatbasert krone (eksl. Implantatskrue) 13500  
308 Implantatbasert pilar i bro (ekskl.impl.skrue/implantasj) 11500  
309 Mellom/ekstensjonsledd v. implantatbasert arbeid 6420  
310 Helprotese, 1 kjeve 14000  
311 Over- og underkjeveprotese (helsett) 24000  
312 Delprotese, støpt 14000  
313 Delprotese, trådklammer 7000  
313 Rebasering (foring) 3900  
    Annet arbeid med proteser   2500
401 Ukomplisert trekking av tann/rot 1250 2500
402 Samtidig trekking av tann/dyptliggende rot 750 2500
403* Biopsi/eksisjon 1340  
404* Incisjon av abscess 1060  
405* Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 2900  
    Øvrig kirurgisk behandling   2500
501* Behandling av marginal periodontitt, pr 30 min 1250  
505 Fiksering/midlertidig løsning 1500 2500
702 Modell per kjeve 500  
704 Pasientfoto per bilde 40  
705* Bittskinne/tannbeskytter inkl. us, beh og ktr ved TMD 4700  
    Bleking, 1 kjeve 2500  
    Bleking, begge kjever 4200  
801* Prøvetaking inkl.laboratorieundersøkelse 400  
802 Tannrøntgen per bilde 100  
804 Panoramarøntgen (OPG) 680  
811* Prøvetaking inkl. mikrobiologisk undersøkelse 600  
    Timetakst Tannpleier   1750  
    Undersøkelse Tannpleier    670  
    Tannstensrens/profylakse ved tannpleier   1870  

Prisene gjelder fra 08.03.23
* Kan utløse trygderefusjon.
Utgifter til tannteknikk er inkludert i protetiske arbeider.
Ved bruk av timetakst er minstetakst 10min.
Prisene er basert på kontantoppgjør, ved faktura tilkommer gebyr på 50,-
Dersom behandling blir dyrere enn 5000,- får du et skriftlig kostnadsoverslag.
Hvis behandling blir utført ved første besøk får du kostnadsoverslag muntlig.
Ved uteblivelse uten varsel, eller når timen avbestilles senere enn 24 timer før, kreves betalt 80% av lavt timehonorar for avtalt tid.

Back To Top

Parkering


Parkeringsvilkår v/Maxisenteret er endret til nå 1t gratis parkering. Laster du ned og registrerer deg i appen Maxi Sandnes kundeklubb, får man 2t gratis. Vi anbefaler uansett parkeringsappen APCOA FLOW i tillegg, så slipper man å betale i parkeringsautomat eventuelt gebyr ved tilsendt faktura.

This will close in 0 seconds