skip to Main Content
TAKST BEHANDLING HONORAR TIMEPRIS
      1 Konsultasjon/undersøkelse 730
4 Enkel etterkontroll 490
5 Omfattende kontroll 620
6 Lokal bedøvelse, injeksjonsanestesi inkl. overflateanestesi 190-250
7 Tillegg for premedikasjon per os 650
101 Forebyggende behandling/opplæring til egenomsorg 900 2000
Tannrens/profylakse ved tannlege. 2500
Enkel rens ved recall 325
201 Tannfarget fylling, 1 flate 760-1060
202 Tannfarget fylling, 2 flater 1250-1530
203 Tannfarget fylling, 3 flater eller flere 1580-1720 2000
204 Midlertidig fylling 600 2000
205 Fylling, 4 flater eller mer 2100
207 Non-operativ behandling av kariessykdom 350
210-212 Rotfylling 1 kanal (avhenger av antall seanser) 3800-4300
211 Rotfylling 2 kanaler (avhengig av antall seanser) 4000-4800
212 Rotfylling 3 til 4 kanaler (avhenger av antall seanser) 4950-5950
Tillegg for særlig arbeidskrevende/kompliserte tilfeller 2500
301-303 Innlegg i metall/porselen 6850
304 Helkrone 6850
305 Etsebro 7950
306 Støpt konus/rotkanalstift 3500
307 Mellom/ekstensjonsledd ved broarbeid 6100
308 Implantatbasert krone (eksl. Implantatskrue) 13500
308 Implantatbasert pilar i bro (ekskl.impl.skrue/implantasj) 11500
309 Mellom/ekstensjonsledd v. implantatbasert arbeid 6420
310 Helprotese, 1 kjeve 14000
311 Over- og underkjeveprotese (helsett) 22000
312 Delprotese, støpt 14000
313 Delprotese, trådklammer 7000
313 Rebasering (foring) 3900
Annet arbeid med proteser 2000
401 Ukomplisert trekking av tann/rot 1250 2000
402 Samtidig trekking av tann/dyptliggende rot 750 2000
403* Biopsi/eksisjon 1340
404* Incisjon av abscess 1060
405* Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 2900
Øvrig kirurgisk behandling 2500
501* Behandling av marginal periodontitt, pr 30 min 1250
505 Fiksering/midlertidig løsning 1500 2000
702 Modell per kjeve 500
704 Pasientfoto per bilde 40
705* Bittskinne/tannbeskytter inkl. us, beh og ktr ved TMD 4100
Bleking, 1 kjeve 2500
Bleking, begge kjever 4200
801* Prøvetaking inkl.laboratorieundersøkelse 400
802 Tannrøntgen per bilde 100
804 Panoramarøntgen (OPG) 680
811* Prøvetaking inkl. mikrobiologisk undersøkelse 600
Timetakst Tannpleier   1750
Undersøkelse Tannpleier    670
Tannstensrens/profylakse ved tannpleier   1870

Prisene gjelder fra 01.04.2022
*Kan utløse trygderefusjon
Utgifter til tannteknikk er inkludert i protetiske arbeider.
Ved bruk av timetakst er minstetakst 10min.
Prisene er basert på kontantoppgjør, ved faktura tilkommer gebyr på 50,-
Dersom behandling blir dyrere enn 5000,- får du et skriftlig kostnadsoverslag.
Hvis behandling blir utført ved første besøk får du kostnadsoverslag muntlig.
Ved uteblivelse uten varsel, eller når timen avbestilles senere enn 24 timer før, kreves betalt 80% av lavt timehonorar for avtalt tid.

Back To Top