skip to Main Content
TaksBehandlingHonorarTimepris
4Konsultasjon/undersøkelse hos tannlege675,-
4Konsultasjon/undersøkelse hos tannpleier650,-
4Enkel etterkontrol490,-
5Omfattende kontroll620,-
6Lokal bedøvelse, injeksjonsanestesi, OraQix190-250,-
7Tillegg for premedikasjon per os600,-
101Forebyggende behandling/opplæring til egenomsorg910,-2000
Tannrens/profylakse ved tannpleier1900
Enkel rens ved recall350,-
201Tannfarget fylling, 1 flate720-1060,-
202Tannfarget fylling, 2 flater1200-1530,-
203Tannfarget fylling, 3 flater eller flere1550-1720,-2000,-
204Midlertidig fylling600,-2000,-
205Fylling, 4 flater eller mer1965,-
207Non-operativ behandling av kariessykdom350,-
210-212Rotfylling 1 kanal (avhenger av antall seanser)3800-4150,-
211Rotfylling 2 kanaler (avhengig av antall seanser)3900-4500,-
212Rotfylling 3 til 4 kanaler (avhenger av antall seanser)4950-5950,-
Tillegg for særlig arbeidskrevende/kompliserte tilfeller2500,-
301-303Innlegg i metall/porselen6420,-
304Helkrone6420,-
305Etsebro6500,-
306Støpt konus/rotkanalstift3500,-
307Mellom/ekstensjonsledd ved broarbeid6100,-
308Implantatbasert krone (eksl. Implantatskrue)13500,-
308Implantatbasert pilar i bro (ekskl.impl.skrue/implantasj)11500,-
309Mellom/ekstensjonsledd v. implantatbasert arbeid6420,-
310Helprotese, 1 kjeve14000,-
311Over- og underkjeveprotese (helsett)22000,-
312Delprotese, støpt14000,-
313Delprotese, trådklammer7000,-
313Rebasering (foring)3900,-
Annet arbeid med proteser2000,-
401Ukomplisert trekking av tann/rot1250,-2000,-
402Samtidig trekking av tann/dyptliggende rot750,-2000,-
403*Biopsi/eksisjon1340,-
404*Incisjon av abscess1060,-
405*Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot2900,-
Øvrig kirurgisk behandling2500,-
501*Behandling av marginal periodontitt, pr 30 min950-1250,-2500
505Fiksering/midlertidig løsning1500,-2000,-
702Modell per kjeve500,-
704Pasientfoto per bilde40,-
705*Bittskinne/tannbeskytter inkl. us, beh og ktr ved TMD4100,-
Bleking, 1 kjeve2500,-
Bleking, begge kjever4000,-
801*Prøvetaking inkl.laboratorieundersøkelse400,-
802Tannrøntgen per bilde100,-
804*Panoramarøntgen (OPG)680,-
811*Prøvetaking inkl. mikrobiologisk undersøkelse600,-
Prisene gjelder fra 19.10.2020
*Kan utløse trygderefusjon
Utgifter til tannteknikk er inkludert i protetiske arbeider.
Ved bruk av timetakst er minstetakst 10min.
Prisene er basert på kontantoppgjør, ved faktura tilkommer gebyr på 50,-
Dersom behandling blir dyrere enn 5000,- får du et skriftlig kostnadsoverslag.
Hvis behandling blir utført ved første besøk får du kostnadsoverslag muntlig.
Ved uteblivelse uten varsel, eller når timen avbestilles senere enn 24 timer før, kreves betalt 80% av lavt timehonorar for avtalt tid.
Back To Top