skip to Main Content
Takst Behandling Honorar Timepris
4 Konsultasjon/undersøkelse hos tannlege 675,-  
4 Konsultasjon/undersøkelse hos tannpleier 650,-  
4 Enkel etterkontrol 490,-  
5 Omfattende kontroll 620,-  
6 Lokal bedøvelse, injeksjonsanestesi, OraQix 190-250,-  
7 Tillegg for premedikasjon per os 600,-  
101 Forebyggende behandling/opplæring til egenomsorg 910,- 2000
  Tannrens/profylakse ved tannpleier   1900
  Enkel rens ved recall 350,-  
201 Tannfarget fylling, 1 flate 720-1060,-  
202 Tannfarget fylling, 2 flater 1200-1530,-  
203 Tannfarget fylling, 3 flater eller flere 1550-1720,- 2000,-
204 Midlertidig fylling 600,- 2000,-
205 Fylling, 4 flater eller mer 1965,-  
207 Non-operativ behandling av kariessykdom 350,-  
210-212 Rotfylling 1 kanal (avhenger av antall seanser) 3800-4150,-  
211 Rotfylling 2 kanaler (avhengig av antall seanser) 3900-4500,-  
212 Rotfylling 3 til 4 kanaler (avhenger av antall seanser) 4950-5950,-  
  Tillegg for særlig arbeidskrevende/kompliserte tilfeller   2500,-
301-303 Innlegg i metall/porselen 6420,-  
304 Helkrone 6420,-  
305 Etsebro 6500,-  
306 Støpt konus/rotkanalstift 3500,-  
307 Mellom/ekstensjonsledd ved broarbeid 6100,-  
308 Implantatbasert krone (eksl. Implantatskrue) 13500,-  
308 Implantatbasert pilar i bro (ekskl.impl.skrue/implantasj) 11500,-  
309 Mellom/ekstensjonsledd v. implantatbasert arbeid 6420,-  
310 Helprotese, 1 kjeve 14000,-  
311 Over- og underkjeveprotese (helsett) 22000,-  
312 Delprotese, støpt 14000,-  
313 Delprotese, trådklammer 7000,-  
313 Rebasering (foring) 3900,-  
  Annet arbeid med proteser   2000,-
401 Ukomplisert trekking av tann/rot 1250,- 2000,-
402 Samtidig trekking av tann/dyptliggende rot 750,- 2000,-
403* Biopsi/eksisjon 1340,-  
404* Incisjon av abscess 1060,-  
405* Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 2900,-  
  Øvrig kirurgisk behandling   2500,-
501* Behandling av marginal periodontitt, pr 30 min 950-1250,- 2500
505 Fiksering/midlertidig løsning 1500,- 2000,-
702 Modell per kjeve 500,-  
704 Pasientfoto per bilde 40,-  
705* Bittskinne/tannbeskytter inkl. us, beh og ktr ved TMD 4100,-  
  Bleking, 1 kjeve 2500,-  
  Bleking, begge kjever 4000,-  
801* Prøvetaking inkl.laboratorieundersøkelse 400,-  
802 Tannrøntgen per bilde 100,-  
804* Panoramarøntgen (OPG) 680,-  
811* Prøvetaking inkl. mikrobiologisk undersøkelse 600,-  
Prisene gjelder fra 19.10.2020
*Kan utløse trygderefusjon
Utgifter til tannteknikk er inkludert i protetiske arbeider.
Ved bruk av timetakst er minstetakst 10min.
Prisene er basert på kontantoppgjør, ved faktura tilkommer gebyr på 50,-
Dersom behandling blir dyrere enn 5000,- får du et skriftlig kostnadsoverslag.
Hvis behandling blir utført ved første besøk får du kostnadsoverslag muntlig.
Ved uteblivelse uten varsel, eller når timen avbestilles senere enn 24 timer før, kreves betalt 80% av lavt timehonorar for avtalt tid.
Back To Top